Tag: Cerddoriaeth

Dathlu Dydd Miwsig Cymru

Heddiw, rydym yn dathlu Dydd Miwsig Cymru (Welsh Language Music Day), sef digwyddiad blynyddol a gynhelir ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth am gerddoriaeth o Gymru. Eleni, bydd aelodau o staff Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn manteisio ar y cyfle i ddathlu Dydd Miwsig Cymru, a hynny fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn y sefydliad. Drwy gydol yr wythnos ddiwethaf, mae dysgwyr Cymraeg yn y Cynulliad wedi bod yn dysgu’r geiriau i Hen Wlad fy Nhadau, sef yr anthem genedlaethol.

Rhestr o hoff ganeuon Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Fel rhan o’n dathliadau ar gyfer Dydd Miwsig Cymru, mae Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, wedi creu rhestr o’i hoff ganeuon Cymraeg er mwyn rhoi blas o’r arlwy cyfoethog sy’n bodoli yn y diwydiant.

1. Ethiopia Newydd – Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr
2. Tyrd Olau Gwyn – Cowbois Rhos Botwnnog
3. Sebona Fi – Yws Gwynedd
4. Cymru, Lloegr a Llanrwst – Y Cyrff
5. Cwcwll – Beganifs
6. Rhedeg i Paris – Yr Anhrefn
7. Harbwr Diogel – Elin Fflur
8. Julia Gitar – Jess
9. Cân i Gymry – Datblygu
10. Coffi Du – Gwibdaith Hen Frân

Wrth siarad am ei detholiad, dywedodd y Llywydd:

“Rwy’n hynod falch o gefnogi’r ymdrech hon i sicrhau y gall pobl Cymru glywed y gerddoriaeth amrywiol sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Tyfais i fyny yn gwrando ar fandiau Cymraeg, ac rwyf wedi llunio detholiad o’m hoff gerddoriaeth Gymraeg, gan gynnwys rhai o’r caneuon yr oeddwn yn gwrando arnynt pan oeddwn yn ifanc iawn, a rhai o’r caneuon mwy diweddar yn niwydiant bywiog cerddoriaeth bop Cymru”.

Y Senedd yn paratoi i gynnal gig arbennig ar Ddydd Gŵyl Dewi


Gan barhau â thema Dydd Miwsig Cymru, rydym yn cyfri’r dyddiau tan 1 Mawrth, pan fydd y Senedd yn cynnal gig arbennig iawn i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Bydd GDSD yn gyfle gwych i ddathlu talent gerddorol orau Cymru, gyda pherfformiadau gan:

Adwaith
Hannah Grace
Mellt
Reuel Elijah a Mace
Roughion (set DJ)

Cynhelir y digwyddiad mewn partneriaeth â phrosiect Horizons y BBC a’r Selar.

I gael rhagor o wybodaeth am y gig, cliciwch yma.

Bydd mynediad i’r gig yn RHAD AC AM DDIM, ac mae tocynnau ar gael yma.

 

Digwyddiadau’r Haf – ‘Steddfod 2013

Mae un o wyliau celf, cerddoriaeth a diwylliant mwyaf Gorllewin Ewrop newydd ddod i ben am flwyddyn arall, a bu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn chwarae ei ran i gyfrannu at ei llwyddiant. Daeth y nifer mwyaf erioed o ymwelwyr i Eisteddfod 2013 a gynhaliwyd yn Sir Ddinbych yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Roedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn noddi pabell y Cymdeithasau a Chymunedau eleni, ac roedd stondin y Cynulliad wedi’i lleoli rhwng y ddau leoliad. Yn ystod yr wythnos, croesawyd dros 2,200 o ymwelwyr i’r stondin, a chafodd pob un ohonynt gyfle i siarad ag aelodau ein tîm am ddemocratiaeth yng Nghymru a’r datblygiadau gwleidyddol diweddaraf ym Mae Caerdydd.

Daeth cyfanswm o 12 o Aelodau’r Cynulliad ar ymweliad â’r stondin gan gynnwys Anne Jones, yr AC lleol; David Melding, y Dirprwy Lywydd; William Powell a Bethan Jenkins a oedd yn cynrychioli’r Pwyllgor Deisebau; a’r Aelod mwyaf newydd yn y Cynulliad sef Rhun ap Iorwerth, yr Aelod dros Ynys Môn.

Cawsom hefyd dros 500 o ymatebion i ymgynghoriadau’r Cynulliad. Yn ystod yr wythnos gwahoddwyd y cyhoedd i ddweud eu dweud ar nifer o faterion, gan gynnwys:

Cynlluniau Llywodraeth Cymru i safoni amseroedd tymhorau ysgol yng Nghymru;
Bil arfaethedig gan Bethan Jenkins AC, ar lythrennedd ariannol;
-A’r trefniadau cyfredol ar gyfer ariannu lleoedd prifysgol ar gyfer myfyrwyr is-raddedig a 6ed dosbarth o Gymru.

Cafodd llawer mwy o bobl gyfle i ddysgu rhagor am ddemocratiaeth yng Nghymru a’u haelod lleol, yn syml drwy sgwrsio â staff neu drwy gymryd rhan mewn rhaglen o ddarlithoedd a digwyddiadau poblogaidd ym Mhebyll cyfagos y Cymdeithasau a Chymunedau.

Seremoni'r Orsedd tu allan i stondin y Cynulliad.
Seremoni’r Orsedd tu allan i stondin y Cynulliad.

Er bod yr Eisteddfod wedi gorffen am eleni, mae llawer o bobl eisoes yn meddwl am ddigwyddiad y flwyddyn nesaf yn Llanelli, ac mae cyfle o hyd i chi gymryd rhan yn ymgynghoriadau’r Cynulliad dros yr haf. Cliciwch ar y lincs uchod.

Hwyl am y tro!